Om oss

Løken Gård har røtter tilbake til vikingtiden. Gården var i drift frem til begynnelsen på  1970 - tallet. Behovet for boligutbygging var stort i Lørenskog, og jordene ble bebygd med blokker og rekkehus.

Bygningene består i dag av et hovedhus, låve og stabbur. Den eldste delen av hovedhuset er fra ca. 1750, og låve og stabbur er fra begynnelsen av 1900 - tallet.

Familien Aamodt flyttet til Løken Gård i 1950. I dag er det Tor Aamodt som bor på gården. Han er engasjert i lokalsamfunnet i Lørenskog, og har blant annet satt opp en varmestue hvor mennesker som har det vanskelig kan møtes og få en matbit.

Låven ble ombygd til lager for 20 år siden, og i takt med etterspørselen har vi gradvis bygd stadig flere lagerplasser. Hele låven er nå gjort om til funksjonelle lagerplasser.